Przechowywanie

  • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
  • Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.
  • Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.